Kennisuitwisselingsnetwerk R.E.S. 59 (Brussel)

December 19th, 2012

1_RES_logo_tierra

Wat is een kennisuitwisselingsnetwerk ?

Elke mens weet en heeft kennis
Elke mens kan leren die kennis met anderen te delen
Die overdracht geeft uw kennis een meerwaarde

Veel mensen delen graag hun kennis aan anderen mee, en/of zoeken nieuwe kennis op te doen. In dit netwerk kunnen beide partijen hun kennis uitwisselen. Het kan gaan over : een keukenrecept, een nieuwe taal leren, uw gemeente verkennen, informatie over uw streek of een ander land krijgen…

Alle deze uitwisselingen zijn gratis.

Hoe deelnemen ?

Bij de animatoren van het kennisuitwisselingsnetwerk gaat U vertellen wat U zoekt of wat U weet. Zij brengen de vrager en de aanbieder in contact met mekaar en samen wordt de inhoud, de methode, de modaliteiten, de duur, plaats, tijd, enz. van de les bepaald.

Wie heeft belang bij een kennisuitwisselingsnetwerk ?

Iedereen, ongeacht leeftijd, sociale positie, afkomst, sociaal niveau, beroep, activiteiten, overtuiging of godsdienst. Elkeen die wil leren in een sfeer van respect voor mekaar De uitwisseling overstijgt culturen en generaties.

Welke uitwisselingen kan u vinden in het uitwisselingsnetwerk ?

Aline zal bijvoorbeeld massagetechnieken bijbrengen aan Annie die sterk is in informatica en dit uitlegt aan Greta die op haar beurt na vele reizen in Afrika graag een lezing geeft over de Afrikaanse muziek. Toevallig zoekt Mark informatie over Afrika. Hij weet veel over dans en mondelinge overlevering. En ga zo maar verder…. De kennisuitwisselingsnetwerken vinden hun inspiratie in het MRERS-charter uit Frankrijk.

Meer info ?

Ons mail

Andere netwerken :…
in België : www.rers.be

Internationale beweging :
http://www.rers-asso.org

  A la Une

  Le R.E.S. y prend part...

  Apéro des solidarités
  mardi 9 mai

  Op cit

  La chose importante de la vie, c’est sa découverte perpétuelle et continue, et non un résultat acquis une fois pour toutes.

  Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevski

  Le don crée de la valeur, puisque celui qui acquiert n'appauvrit pas celui qui donne et que le donateur s'enrichit de donner

  (In « Des savoirs en abondance » Michel Serres, Claire Heber-Suffrin)

  « Je m’accomplis au contact du Tu, je deviens Je en disant tu. Toute vie véritable est rencontre. »

  Martin Buber (1878 - 1965), Je et Tu, 1969.